Duyuru!
Sosyal Medya Uzmanı | Takiple Kazan

Bannere Tıkla! Sosyal Hesaplarına Abone Kas!Ana Sayfa / Genel / İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı alma şartları 2018

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı alma şartları 2018

İşsiz kalan ve kısa zaman içerisinde iş bulamayan vatandaşlar işsizlik maaşından davranmak istiyor. Ama vatandaşların kafasından işsizlik maaşı ile ilgili İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı alma şartları, İşsizlik maaşı kaç ay alınıyor? gibi bir fazla soru var. Biz de bu haberimizde bu sorularla ilgili akılaardaki soruları gidermeye çalıştık. İşte bütün teferruatlar…

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Bu uygulamadan muamele etmek için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor, yani kendi isteğiniz dıştan işinizi kaybetmiş olmanız mesela; meslek yerinin iflas etmesi gibi kendi isteğiniz açık havada gerçekleşen olaylara yan olması gerekiyor. İşsizlik maaşı alma şartları arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da gerekiyor ve son üç sene içerisinde en düşük 600 gün işsizlik sigortatı primlerinizi ödemiş olmak da zorunlu oluyor. Eğer bu durumları yaşayan kişilerden biriyseniz bulunduğunuz statüye kadar on avuç içi değin maaş alabiliyorsunuz. İşsizlik maaşı başvurusu için ise hizmet akdinizin fesh edilmesinden daha sonra otuz gün içerisinde İşkur’a gitmeniz gerekiyor, eğer gidemiyorsanız İşkur’un devlete ait web sitesi olan ‘www.iskur.gov.tr’ ye online olarak başvurabiliyorsunuz. İşi olmayan kişiler işte bu şartları yerine getirdiği takdir de zahmetsizce uygulamadan faydalanabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

İŞSİZLİK MAAŞI NE DEK?

Edinilen bilgiye takriben; işten ayrılmadan önce son 120 gün olan eksiksiz prim ödeme süresinin 30 güne, son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartının da 100 güne çekilmesi, kendi kusuru açık havada işten çıkarılma şartının kaldırılması üstünde duruluyor. İşsizlik maaşının süresinin uzatılması ve tutarının artırılması da gündemde. Mevcut sistemde işsizlik maaşı bağlanırken son 4 aylık dönemdeki sıradan brüt kazanca bakılıyor. Kazancın yüzde 40’ı dek maaş ödeniyor. Maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor.

İŞSİZLİK MAAŞ SÜRESİ NEDİR? NASIL BELİRLENİR?

İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 3 sene içerisindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü arttıkça ücret süresi de artıyor. Buna kadar; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük sıradan brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık en az ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.

30 GÜNLÜK KRİTİK SÜRE

Bu maaşın sınırları geçerli en düşük ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt en düşük ücretin yüzde 40 ’ı en yükseği ise yüzde 80 ’i değin oluyor. Bu sene rakamlar 711 lira ile 1.422 lira olarak belirlendi.

Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu parayı elde etmek için mutlak surette İŞKUR ’a uygulamak gerekiyor. Başvurular vaktiyle ilk elden yapılırken hemen internet ortamında da oluyor. Oysa burada çalışan için 30 jurnal kritik bir zaman var.

İşsizlik maaşı nedir, nasıl alınır, kimler alabilir? 

İŞKUR’un devlete ait sitesinde yer alan işsizlik maaşı ile ilgili bilgiler şöyle: İşsizlik Sigortası İşsizlik sigortasının kapsamı * 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Afiyet Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası dahilinde olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, * 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara ast sigortalılar, İstekleri halinde; * 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar, * Ticari taksi, dolmuş ve sanki nitelikteki büyük kasaba içi toplu nakliye aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya aniden artı birey tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanına ay içerisinde egzersiz gün sayısı 10 günden eksik olan kişiler, işsizlik sigortasının kapsamındadır. İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için; * Kendi açlık ve kusuru dıştan işsiz kalmak,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek aralıksız çalışmış almak,

– Son üç yıl içinde en az 600 gün zaman ile işsizlik sigortası primi ödemiş elde etmek,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine bana kalırsa ya da elektronik ortamda uygulamak, gerekmektedir. İşsizlik sigortasına uygulama Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir.

Başvuru Formu, İŞKUR birimine bana kalırsa gelerek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler haricen 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen zaman, toplam adalet sahipliği süresinden düşülmektedir. İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta ya da güncellenmektedir. Bu Nedenle sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe atama ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. İşsizlik ödeneğinin süresi Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

– 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, * 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, * 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, zaman ile işsizlik ödeneği (kanunda bulunan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

Son 120 günde kesinti sayılmayan haller Hizmet akitleri 4447/51 inci madde zarfında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte; 1.Hastalık, 2.Ücretsiz müsade, 3.Disiplin cezası 4.Gözaltına alınma, 5.Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, 6.Kısmi istihdam, 7.Grev, 8. Toplu Işten Çıkarma, 9. Genel hayatı etkileyen olaylar, 10.Ekonomik kriz, 11.Doğal afet, Nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır. İşsizlik sigortası zarfında sunulan hizmetler İşsizlik ödeneği alanlara İŞKUR kadar; 

– İşsizlik ödeneği verilmesi, § Genel sıhhat sigortası primleri ödenmesi, § Yeni bir meslek bulma,

– Iş geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi, hizmetleri sağlanmaktadır. İşsizlik ödeneği miktarı Jurnal işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık en düşük ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir. Altında 2016 yılı 2. Dönem için aylık işsizlik ödeneği hesabı verilmiştir. Son 4 Aylık Prime Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı Son 12 Ay Minimum Ücretle Çalışan 1.647 658,80 5,00 653,80 Son 12 Ay 3.000 TL ile Çalışan 3.000 1.200 9,11 1.190,89 Son 12 Ay 5.000 TL ile Çalışan 5.000 1,317,60* 10,00 1.307,60 (*) Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı, aylık minimum ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemeyeceği için İşsizlik Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. Minimum ücret 1.647,00 TL olarak alınmıştır. İşsizlik ödeneğinin ödenmesi Birincil işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe yargı kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler. İşsizlik ödeneğinin kesildiği haller İşsizlik ödeneği almakta iken;

– İŞKUR göre teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin aidat ve alıştırma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri yeniden başlatılmamak üzere kesilmektedir.

– Alıştırma hayatını çözümleme ve yoklama yetkisine haiz müfettişlerce ya da ulus idarelerinin kontrol elemanları göre yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı saptama edilenlerin işsizlik ödenekleri yeniden başlatılmamak üzere kesilmektedir.

– İşsizlik ödeneği aldığı zaman içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle ihtiyarlık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
§ İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir niçin göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen data ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ama, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi ilk olarak belirlenmiş olan toplam yargı sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir. İşsizlik ödeneğinden yapılan kesintiler İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir ödenti ve kesintiye yan değildir, nafaka borçları haricen haciz ve başkasına devredilemez. Sıhhat hizmetinden yararlanma İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık durumu sigortası dahilinde olup bakmakla sorumlu olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı dahilinde sıhhat hizmetlerinden yararlanabilmektedir. İşsizlik ödeneği ödenirken, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için, emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır. İşsizlik ödeneği alırken yapılması gerekenler İşsizlik ödeneği alınan vakit içinde; ikamet adresinin değişmesi, herhangi bir sosyal emniyet kuruluşundan ihtiyarlık aylığı alınması, yetkili sağlık durumu kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınılması, yurtdışına çıkılması, bir işte çalışmaya başlanması ve mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallerinde durum en yakın İŞKUR birimine 15 gün içinde bildirmelidir Sigortalı işsiz kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik ya da yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri hukuki faizi ile birlikte ödemek zorundadır. İşsizlik sigortası prim miktarı İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime aylık brüt kazançların üzerinden hesaplanan % 1 sigortalı, % 2 patron ve %1 Devlet payından oluşmaktadır. İsteğe tabi işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 işveren payı alınmaktadır. 

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı alma şartları 2018 işkur,işsizlik,işsizlik maaşı,işsizlik maaşı nasıl alınır,işsizlik maaşı şartları

Sitemizdeki Paylaşımlar Sosyal Ağlardan ve Benzeri sitelerden alıntıdır…

Lütfen Paylaşın!


Hakkında KanalHarman

KanalHarman ile Harmanlama Zamanı!

Check Also

Sümela Manastırı ’nda bugüne kadar görülmemişti... 'Çile odaları' bulundu

Sümela Manastırı ’nda bugüne kadar görülmemişti… ‘Çile odaları’ bulundu

Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın Türkiye ’nin manâlı tarihi ve turistik mekanlarından biri olan ve …

Bir Cevap Yazın

Sosyal Ağlar İle Giriş Yapınız!E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super